โปรแกรมพัฒนาทักษะการออกแบบและพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว สำหรับควบคุมอุปกรณ์ IoT ในภาคอุตสาหกรรม
โปรแกรมพัฒนาทักษะรองรับการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรม ด้วยการสื่อสารยุคที่ 5 และนวัตกรรมดิจิทัล โปรแกรมพัฒนาทักษะการบริหารและวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับผู้จัดการโรงงาน